فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح موش و گربه

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح موش و گربه

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح موش و گربه

کد محصول : a212

موجودی : موجود

سریال محصول : a212


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح موش و گربه

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد