فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح ماشین

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح ماشین

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح ماشین

کد محصول : a149

موجودی : موجود

سریال محصول : a149


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح ماشین

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد