فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح میکی موس

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح میکی موس

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح میکی موس

کد محصول : a142

موجودی : موجود

سریال محصول : a142


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح میکی موس

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد