فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مینیون

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مینیون

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مینیون

کد محصول : a126

موجودی : موجود

سریال محصول : a126


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مینیون

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد