فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح باب اسفنجی

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح باب اسفنجی

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح باب اسفنجی

کد محصول : a117

موجودی : موجود

سریال محصول : a117


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح باب اسفنجی

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد