فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح شرک

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح شرک

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح شرک

کد محصول : j102

موجودی : موجود

سریال محصول : j102


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح شرک

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد