فرش ماشینی عروسکی کاشان

فرش ماشینی عروسکی کاشان

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان

کد محصول : j110

موجودی : موجود

سریال محصول : j110


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد