فرش ماشینی عروسکی

فرش ماشینی عروسکی

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی

کد محصول : j121

موجودی : موجود

سریال محصول : j121


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد