فرش ماشینی عروسکی طرح پو

فرش ماشینی عروسکی طرح پو

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی طرح پو

کد محصول : j125

موجودی : موجود

سریال محصول : j125


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی طرح پو

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد