فرش ماشینی گبه پلی استر کد 25

فرش ماشینی گبه پلی استر کد 25

نام طرح : فرش ماشینی گبه پلی استر کد 25

کد محصول : 6886

موجودی : موجود

سریال محصول : 6886


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی گبه پلی استر کد 25