فرش ماشینی کاشان1200 شانه

فیلتر ها

فیلتر بر اساس شانه

فیلتر براساس حالت

فیلتر براساس رنگ

فرش ماشینی 1200 شانه، هر چه میزان تعداد شانه فرش بیشتر باشد تراکم و در نتیجه دوام فرش بالا میرود، فرش 1200 شانه با تراکم 3600 به عنوان یک فرش مقاوم در برابر حرارت و تغییر شکل است.