فرش ماشینی کاشان 500 شانه

فیلتر ها

فیلتر بر اساس شانه

فیلتر براساس حالت

فیلتر براساس رنگ

انواع فرش ماشینی 500 شانه تراکم 1000، دارای 6 رنگ متنوع از الیاف bcf در انواع سایز بندی استاندارد