فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مار و پله

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مار و پله

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مار و پله

کد محصول : a122

موجودی : موجود

سریال محصول : a122


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح مار و پله

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد