فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح آلوین و سنجاب ها

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح آلوین و سنجاب ها

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح آلوین و سنجاب ها

کد محصول : j124

موجودی : موجود

سریال محصول : j124


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح آلوین و سنجاب ها

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد