فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح توییتی

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح توییتی

نام طرح : فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح توییتی

کد محصول : j101

موجودی : موجود

سریال محصول : j101


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش ماشینی عروسکی کاشان طرح توییتی

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد