فرش عروسکی کاشان

فرش عروسکی کاشان

نام طرح : فرش عروسکی کاشان

کد محصول : a140

موجودی : موجود

سریال محصول : a140


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش عروسکی کاشان

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد