فرش عروسکی طرح پلنگ صورتی

فرش عروسکی طرح پلنگ صورتی

نام طرح : فرش عروسکی طرح پلنگ صورتی

کد محصول : j136

موجودی : موجود

سریال محصول : j136


بیعانه هر تخته : 2000000 ریال

فرش عروسکی طرح پلنگ صورتی

کیفیت درجه یک
تعداد رنگ بکار گرفته شده 8
تراکم عرضی فرش: شانه 320
تراکم طولی فرش: تراکم 960
قابلیت شستشو دارد